ตู้กับข้าว | Thoo Gub Kaow Thai Restaurant

Thai Restaurant

Bed & Breakfasts near ตู้กับข้าว | Thoo Gub Kaow Thai Restaurant

Photos